Region

Preminuo akademik Dragutin Zelenović

U Novom Sadu je u 92. godini preminuo akademik Dragutin Zelenović, bivši dekan Fakulteta tehničkih nauka, nekadašnji rektor Novosadskog univerziteta, dopisni član SANU, redovni profesor ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija i bivši premijer. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Novog Sada, Nagrade za životno delo Pokrajinske vlade, Medalje zasluga za narod sa srebrnim zracima i Ordena rada drugog reda. Bio je jedan je od osnivača i najuticajnijih članova Udruženja Srba Hercegovaca u Novom Sadu.