Zanimljivosti

Jovan Dučić o ogovaranju

Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne riječi ostanu i kad se ogovarač zaboravi.