BiH

Institucije BiH nemaju para za struju i gorivo

Zbog rasta cijena energenata i činjenice da su na privremenom finansiranju po osnovu budžeta iz 2020. godine, pojedine institucije BiH u problemu su da plate struju i komunalne usluge te nabave lož-ulje i naftu.

Jedna od njih je i Služba za zajedničke poslove institucija BiH, koja je od Savjeta ministara BiH zatražila 600.000 KM i to samo za potrebe prvog kvartala ove godine.

“Služba nije u mogućnosti izmiriti obaveze za električnu energiju, račun za mart 2022. godine”, navode u Službi za zajedničke poslove institucija BiH, dodajući da već ne mogu platiti dospjele, a neplaćene fakture za lož-ulje u iznosu od 400.000 KM kao ni druge komunalne usluge u iznosu od 60.000 KM.

Osim Službe za zajedničke poslove, novac traži i Ministarstvo odbrane BiH i to ukupno 300.000 KM samo za drugi kvartal za energiju i komunalne usluge, jer, kako kažu, na snazi je privremeno finansiranje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, a u 2022. godini došlo je do značajnog povećanja cijena energenata.

“Ministarstvo odbrane nema mogućnost, uz izvršenje svih postojećih zakonskih obaveza u vrijeme privremenog finansiranja, da isfinansira i razliku cijene električne energije. Nakon detaljnih analiza o mogućnosti preusmjeravanja sredstava, kao i mogućnostima štednje na svim stavkama na kojima bi bilo moguće ostvariti uštedu, Ministarstvo odbrane BiH će doći u situaciju da neće imati sredstava za neophodnu tekuću potrošnju energenata”, navodi se u obrazloženju zahtjeva Ministarstva odbrane koji je upućen Savjetu ministara BiH.

Ono što je zanimljivo jeste da je Ministarstvo odbrane BiH prilikom izrade budžetskog zahtjeva za 2022. godinu za energiju i komunalne usluge tražilo 6.567.000 KM, međutim, kako stvari sada stoje, ni to neće biti dovoljno.

“Iznos planiran budžetom za 2022. godinu neće biti dovoljan da se pokriju troškovi koji osiguravaju elementarne uslove za rad Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH”, navode u Ministarstvu odbrane.

I u toku 2021. godine Ministarstvo odbrane BiH imalo je problema s cijenama energenata i komunalnih usluga i u odnosu na sredstva odobrena 2020. osigurali su dodatnih 965.000 KM.

“Ministarstvo odbrane nema mogućnost da isfinansira razliku cijene i potrebna je intervencija Savjeta ministara BiH da se odobri korištenje budžetske rezerve”, navode u Ministarstvu odbrane.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH smo pokušali dobiti odgovore na pitanja kako će institucije BiH prevazići probleme koji su se pojavili zbog rasta cijena električne energije, komunalija, lož-ulja i nafte, međutim do zaključenja ovog broja odgovor nije stigao.

Problem koji imaju praktično sve institucije mogao bi biti riješen već 25. aprila, s obzirom na to da je Kolegij Savjeta ministara BiH, koji čine Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara, te Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, i Bisera Turković, ministarka spoljnih poslova BiH, navodno dogovorio da se budžet pripremi do tog datuma.

Tu informaciju potvrdila je Turkovićeva, međutim i nakon što se budžet pripremi na njega saglasnost treba da da Predsjedništvo BiH, koje ga formalno predlaže parlamentu BiH na usvajanje.

 

(Nezavisne)