Zanimljivosti

BERTOLD OJERBAH O LJUBAVI

iauerba001p1

Svaka se ljudska ljubav mora steći, osvojiti, zaslužiti i, uprkos preprekama, sačuvati. Jedino se majčina ljubav niti stiče niti zavrjeđuje.