Hercegovina

77 obećanja aktuelne trebinjske vlasti (I dio) – Blagostanjem do ukidanja narodne kuhinje, djelimično podsticanje razvoja sporta i gašenje kampa Dejana Bodiroge

U prethodnom lokalnom izbornom ciklusu 2016. godine, Luka Petrović, tadašnji kandidat za gradonačelnika Trebinja ispred koalicije okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata, po pisanju Istinomjera, dao je 77 predizbornih obećanja. Isti izvor navodi da je za 4 godine, u kojima su funkciju gradonačelnika obavljali Luka Petrović i Mirko Ćurić,  ispunjeno 31% obećanja, djelimično je ispunjeno 21% obećanja dok je neispunjeno 48%. Narednih nekoliko dana pisaćemo o svakom od 77 obećanja. U prvom dijelu pročitajte o planu SNSD-a da u Trebinju stvori takvo blagostanje da za narodnom kuhinjom neće biti potrebe,  obećanju koje se tiče podsticanja razvoja sporta, a već prve godine mandata je prestao postojati košarkaški kamp Dejana Bodiroge, kao i o zaslugama u pogledu Grada sunca, koji je ogromnim dijelom finansiran od strane Rodoljuba Draškovića. U planu je bio i razvoj planinarenja, koji je, po ocjeni Istinomjera, realizovan manjim dijelom.

U platformi SNSD-a za lokalne izbore 2016. jedno od obećanja glasilo je:

”Cilj gradske uprave je da ne postoji narodna kuhinja. To je veliki cilj, ali ko nema cilj, nema ni rezultate.”

Istinomjer ovo obećanje tretira kao neutemeljeno, a navode da je previše uopšteno i neprecizno da bi se moglo ocijeniti. Ono što je činjenica je to da narodna kuhinja još uvijek radi, kao što rade i narodne kuhinje u mnogo većim i razvijenijim zemljama i gradovima.

Lokalni SNSD na čelu sa Petrovićem je u svoju platformu ubacio i problem usmjerenog srednjoškolskog obrazovanja uslijed nedostatka kompatibilnosti između zahtjeva privrednog sektora i školovanog kadra. Na taj način htjelo se izbjeći ”gomilanje” kadrova. Istinomjer ocjenjuje da je ovo obećanje djelimično ostvareno. Kao dobri primjeri mogu poslužiti novi smjerovi u Ugostiteljskoj školi – poslastičarstvo i pekarstvo.

Oslobađanjem plaćanja članarine u sportskim kolektivima za porodice koje imaju dvoje djece koja treniraju, ili oslobađanja plaćanja jedne članarine ukoliko jedno dijete trenira dva sporta, označeno je kao krucijalno za podsticanje razvoja sporta. Ovo predizborno obećanje je, kako navodi Istinomjer, djelimično ispunjeno, a kada govorimo o razvoju sporta treba istaći da su brojni sportski kolektivi u lošoj situaciji, a prestižni košarkaški kamp Dejana Bodiroge, uprkos tome što je imao prefiks tradicionalni, posljednji put se održao u posljednjoj godini prethodnog gradonačelnika Trebinja, Slavka Vučurevića. U platformi za lokalne izbore 2016. indirektno je bilo riječi i o ovom kampu:

Važan element razvoja turizma i korišćenja turističkih kapaciteta bio bi omogućen razvojem sportskog kampa koji bi bio naslonjen na Ljetni košarkaški kamp Dejana Bodiroge.

Plan vezan za realizaciju sportskog kampa kojim bis e u Trebinje vratili brojni sportski kolektivi, a čijim objektom i površinom je trebao da raspolaže FK Leotar realizovan je manjim dijelom, tačnije, u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Još jedna zanimljivost vezana za košarkaški kamp Dejana Bodiroge je to što uprkos činjenici da je posljednji kamp održan ljeta 2016. godine, na sajtu Grada Trebinja ova manifestacija i dalje se navodi među sportskim dešavanjima i manifestacijama finansiranim iz budžeta Grada Trebinja.

Kao razlog gašenja kampa koji je kroz 11 godina postojanja okupljao veliki broj mladih košarkaša iz cijelog svijeta, navedena je rekonstrukcija Begove kuće i izgradnja zgrada, a u Gradskoj upravi je tada rečeno da je u toku izrada detaljnog urbanističkog projekta u okviru izrade Regulacionog plana Bregovi. Nakon više od tri godine, kamp je definitivno ugašen a od rekonstrukcije Begove kuće i izgradnje dodatnih objekata još uvijek nema ništa.

Da se zadržimo još malo u okvirima sporta. Obećanje koje je dato te 2016. godine ticalo se i nabavke vozila za sportske kolektive, a planirana je nabavka dva ili tri različita prevozna sredstva koja će stajati na raspolaganju trebinjskim sportskim kolektivima. Ovo obećanje, po istraživanju Istinomjera, ispunjeno je većim dijelom.

Radovi na obilaznici do tunela u trebinjskom naselju Police počeli su u septembru 2012. godine, a u prvu fazu uloženo je 4,2 miliona KM. Nakon nepune dvije godine, radovi su obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U septembru 2018. godine radovi su nastavljeni, a Nenad Nešić, tadašnji direktor izjavio je:

“Vrijednost radova je 900.00 0KM. Mi ćemo raditi put do početka tunela; dužina je 500 metara, izvođač radova je Hercegovina-putevi”, istakao je direktor “Puteva Republike Srpske”. Tada je rečeno da je rok za završetak radova 3 mjeseca.

U platformi iz 2016. godine kao jedno od 77 obećanja naveden je završetak započete obilaznice do tunela u Policama, a Istinomjer navodi da je ovo obećanje ispunjeno. Međutim, obilaznica do današnjeg dana nije završena niti se došlo do tunela, koji takođe nije urađen, već na tom mjestu i dalje stoji stari austrougarski tunel. Do samog tunela ostalo je nekoliko stotina metara puta koji nije završen. U svom obrazloženju Istinomjer navodi da su u prve dvije godine mandata zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja ali ni oni ne navode da je obilaznica završena.

Sa ciljem unapređenja turističke ponude, Luka Petrović kao kandidat za gradonačelnika Trebinja dao je više obećanja. Ovog puta navešćemo neke od njih. Prostor za autokampere predviđen je platformom, u cilju unapređenja turističke ponude, a sa istim ciljem navedeno je da se rijekom Trebišnjicom takođe može obogatiti turistička ponuda. Ova dva obećanja označena su od strane Istinomjera sa ”ispunjeno malim dijelom”, a u samoj platformi nije detaljnije ni objašnjeno na koji način će se obogatiti ponuda Grada Trebinja. Identično ocjenu dobilo je i obećanje vezano za razvoj planinarenja s tim što se treba naglasiti da je poslije više decenija počela izgradnja Planinarskog doma Ubla, ali za to najviše zasluga imaju članovi Udruženja ”Vučji zub” koji su ličnim angažmanom i radom na putu da kompletno realizuju dom za ljubitelje prirode i planinarenja.

Dolazimo do kraja prvog dijela serijala tekstova o predizbornim obećanjima aktuelne vlasti uoči aktuelnog mandata, tačnije do prvih deset od 77 obećanja. U pomenutom periodu dato je još jedno obećanje koje iz današnje perspektive izgleda kao klasično ”kićenje tuđim perjem”. Naime, platforma SNSD-a, tačnije Luke Petrovića, za lokalne izbore 2016. uključivala je i Grad sunca. Čudno je to što su se pokušale ”prigrliti” zasluge za ovaj projekat za koji je zaslužan koncern ”Swisslion”. Tako se navodi i na zvaničnom sajtu Grada sunca: Kompanija Swisslion pored niza uspjeha u prehrambenoj industriji u Trebinju proširuje svoju djelatnost na turizam i ugostiteljstvo.

Grad sunca nije prvi niti jedini projekat u kojem lokalni SNSD pripisuje zasluge sebi, iako su u maloj mjeri ili nikako učestvovali u realizaciji istih. Još je ovakvih i sličnih primjera, o čemu ćete moći čitati narednih dana.

Kraj 1. dijela

Igor Svrdlin