nedelja decembar 17, 2017
Marketing

“Korona” radio ima direktnu saradnju sa marketinškim agencijama iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.  Naše marketinške usluge svakodnevno koristi između 50 i 60 preduzeća i organizacija iz zemlje i inostranstva. Zahvaljujući odličnoj reputaciji kod ciljne publike, koja je stečena u relativno kratkom vremenskom periodu, sve više potencijalnih klijenata ukazuje povjerenje Radio “Koroni“, koristeći ga kao sredstvo promocije svog proizvodnog i uslužnog asortimana.
Od samog početka rada naša poslovna politika orjentisana je ka samofinansiranju i stvaranju jake marketinške službe. Način finansiranja ovog medija je isključivo od uplata raznih naručilaca oglasa i poruka, u zamjenu za precizno utvrđene programske termine i  prostor za oglašavanje.


Propagandne poruke i oglašavanje su jedan od, ako ne i najučestaliji,  način koji koriste firme različitih  djelatnosti, da bi prodale svoje proizvode i ponudile usluge potrošačima. Govoreći uopšteno, uloga medija da učini  auditorijum dostupnim raznim granama privrede je od velikog značaja za cjelokupnu ekonomiju. Posmatrajući sa tog aspekta “Korona” radio, uvidjećemo izuzetan značaj ove medijske kuće sa najvećom slušanosti i najjačom marketinškom potporom u cijeloj istočnoj Hercegovini, kao sredstvo privredne propagande. Saradnja sa vodećim radio-stanicama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske dodatno su uticale na kvalitet našeg programa.


Radio posjeduje centralni studio i režiju iz kojih se emituje cjelodnevni progam, produkciju režiju, kao i najsvaremeniju tehničku opremu. Kvalitetna i najaktuelnija muzika, kreativan novinarsko - voditeljski kadar i profesionalan informativno – zabavni program osnova su našeg uspjeha.